M06: Administraciˇ de Sistemes operatius UF1: Administraciˇ avanšada de sistemes operatius
ASIX-2 PrÓctica 2e: NFS i LDAP 3-12-2020

PR└CTICA 2e: NFS i LDAP

CONDICIONS DEL TREBALL
1- Comprovacions: Apartats 3, 8, 9, 10, 11 i 12
2-
Data d'inici de les comprovacions: 14-1-2021
   
 
ABANS DE COMENăAR

1-  Elimina de la mÓquina Debian els usuaris alum00, alum01, prof00 i prof01 que vas crear a les anteriors prÓctiques. Assegura't d'esborrar tambÚ els seus directoris personals.

2-  Elimina de la mÓquina Debian els grups  alum, prof i dptinf que vas crear a les anteriors prÓctiques. Si encara existeixen dins del sistema operatiu (segurament no), elimina tambÚ els grups alum00, alum01, prof00 i prof01.

3-
Elimina de la mÓquina Debian tots els usuaris  dins de LDAP del grup cn=AdminDomini, ou=UsuarisGrups,dc=fjeclot,dc=net que vas crear a les anteriors prÓctiques. Els usuaris, NO el grup ni tampoc la unitat organitzativa.

4- Elimina de la mÓquina Debian tots els usuaris  dins de LDAP del grup cn=UsuarisDomini, ou=UsuarisGrups,dc=fjeclot,dc=net que vas crear a les anteriors prÓctiques. Els usuaris, NO el grup ni tampoc la unitat organitzativa.

5-
Esborra
de la mÓquina Debian les carpetes /srv/nfs i /srv/samba que vas crear a les anteriors prÓctiques.

6- Deshabilita samba de l'arrancada del sistema executant:
   
    sudo systemctl disable smbd
    sudo systemctl disable nmbd
 

7-
  Elimina de la mÓquina Ubuntu els usuaris inf1, alum00, alum01, prof00 i prof01 que vas crear a les anteriors prÓctiques.
Assegura't d'esborrar tambÚ els seus directoris personals.

8-
  Elimina de la mÓquina Ubuntu els grups alum, prof i dptinf que vas crear a les anteriors prÓctiques.
Si encara existeixen dins del sistema operatiu, elimina tambÚ els grups inf1, alum00, alum01, prof00 i prof01.

9- Elimina de la mÓquina Ubuntu els directoris /home/jpons, /home/alop, /home/jgim i qualsevol directori personal dels creats a la prÓctica m06uf1pr2d.

PR└CTICA 

1-
Crea una carpeta de nom /home/nfs dins del servidor Debian. Fes que el grup amb permisos especials sobre /home/nfs sigui users. Fes que els permisos siguin 750 (rwx pel propietari que es root, r-x per users i cap permÝs per others).

2-
Modifica el script del bash
generaUsuaris.sh per:
     a) Assegurar-se que nomÚs es pot executar amb permisos de root.
     b) Crear automÓticament tambÚ la carpeta de l'usuari dins de /home/nfs.
     c) Fer que el propietari de cada carpeta personal sigui de l'usuari que l'utilitzarÓ. Haurem d'profitar el valor de l'uidNumber.
     d)
Fer que el grup  de cada carpeta personal sigui users.
     e) indicar que els directoris personals dels usuari definits a LDAP es crearan dins de /home/nfs/ en comptes de /home.
     f) L'ordre ldapadd s'executarÓ automÓticament dins del script proporcionant dins de l'ordre la contrasenya de l'usuari admin

3-
Utilitzant el script del bash generaUsuaris.sh:
         a) Crea 100 usuaris membres del grup UsuarisDomini.
         b) El valor inicial de l'uidNumber
serÓ 2000.

4-
Modifica genPasswd.sh per assegurar-se que nomÚs es pot executar amb permisos de root. A continuaciˇ, utilitza'l  per assignar contrasenyes a cadasc˙n dels usuaris creats a l'apartat anterior. Recorda que aquest script desa les contrasenyes dins del fitxer ctsUsuaris.txt.


5- Obre el fitxer /etc/exports i ESBORRA (o comenta) les segŘents entrades:
/srv/nfs/alum      *(rw,sync,no_subtree_check,wdelay,root_squash)
/srv/nfs/prof       192.168.1.x(rw,async,
no_subtree_check,root_squash)    
/srv/nfs/dptinf    192.168.1.0/24(ro,sync,no_subtree_check,wdelay,no_root_squash)

6- Crea la segŘent entrada dins del fitxer /etc/exports:

/home *(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)

Aix˛ permet exportar els directoris dels usuaris a qualsevol mÓquina client que ho demani amb els parÓmetres de seguretat bÓsics. Amb l'opciˇ rw un usuari pot llegir/modificar les dades de la seva carpeta personal amb el servidor.

7- Fes que Ubuntu munti durant l'arrancada el directori /home/nfs del servidor Debian dins d'una carpeta local de nom /home/nfs d'Ubuntu. Has de:
    a) Crear la carpeta /home/nfs dins d'Ubuntu

    b) Has d'afegir la segŘent lÝnia al final de /etc/fstab:
        192.168.1.x:/home/nfs    /home/nfs    nfs    defaults    0    0     # Recorda que el valor d'x Ús el de l'adreša IP del teu servidor Debian i pots trobar-lo tambÚ 
aquÝ .
    c) Executa: sudo mount  -a  per muntar la nova carpeta definida a /etc/fstab.
    d) Comprova amb df  -Th  que la carpeta  /home/nfs d'Ubuntu Ús el punt de muntatge de la carpeta /home/nfs exportada des de Debian.

8- Comprova amb getent que pots consultar la informaciˇ de qualsevol usuari definit a LDAP.

9-
Accedeix des d'Ubuntu via terminal  com un usuari qualsevol dels creats a l'apartat 2 a la seva carpeta personal i amb el seu password creat a l'apartat 3.

10- Crea una carpeta o fitxer via terminal des d'Ubuntu amb l'usuari que ha accedit a l'apartat anterior i comprova que tambÚ s'ha creat en el servidor.

11- Comprova que pots accedir grÓficament al compte utilitzat a l'apartat 9.

12- Crea una carpeta o fitxer via grÓficament  des d'Ubuntu amb l'usuari que ha accedit a l'apartat anterior i comprova que tambÚ s'ha creat en el servidor.