M06: Administració de Sistemes operatius UF1: Administració avançada de sistemes operatius
ASIX-2 Pràctica 2b) Configurant SAMBA amb Webmin
27-10-2016

PRÀCTICA 2b) CONFIGURANT SAMBA AMB WEBMIN

CONDICIONS DEL TREBALL

1- Es comprovarà que funicona correctament el dia 10-11-16.
2- Es comprovarà:
    a) El nou nom del servidor (xxxyyy-m06).
    b) Que alumne01 pot accedir al servidor xxxyyy-m06.
    c) Que alumne01 pot crear carpetes dins dels recursos alumne01, dpt_com i dpt_inf amb els permisos de creació correctes.
    d) Que alumne01 no pot veure la carpeta personal d'alumne00.
    e) Que es realitza des del client  Windows 7 una desconnexió de les carpetes compartides.
    f)  Que alumne00 pot accedir al servidor xxxyyy-m06.
    g)
Que alumne00 pot crear carpetes dins dels recursos alumne01 i dpt_inf amb els permisos de creació correctes.
    h) Que alumne00 no pot veure pot la carpeta personal d'alumne01.
    i) Que alumne00 no pot accedir a dpt_com.
    j) Que alumne00 i alumne01 poden accedir a la seva carpeta personal del servidor per mitjà de la unitat H:.

1- INSTAL·LACIÓ I PRIMER ACCÉS A WEBMIN

Per instal·lar la eina web d'administració del sistema Webmin sobre Debian d'acord amb la documentació oficial, s'han de seguir els següent passos:
    a) Descarrega el paquet de software webmin_1.820.deb amb l'ordre:
        wget  http://prdownloads.
sourceforge.net/webadmin/webmin_1.820_all.deb
    b) Instal·la el programari que necessita Webmin per funcionar. Executa com usuari root
l'ordre:
        
apt-get  install  perl  libnet-ssleay-perl  openssl  libauthen-pam-perl  libpam-runtime  libio-pty-perl  apt-show-versions  python
    c)
Instal·la el paquet de software webmin_1.820.deb. Executa com usuari root l'ordre:
        dpkg  --install  webmin_1.820_all.deb
    d)
Accedeix a Webmin des del navegador amb l'adreça URL https://localhost:10000. El nom d'usuari i contrasenya per accedir a webmin la primera vegada és el de l'usuari root.
    e) Des  del menú principal, accedeix al menú Webmin canvia l'idioma i el tema. Fes que el tema sigui Authentic Theme.
    f
) Des  del menú principal, refesca els mòduls de Webmin (opció del menú principal Refresh Modules) per assegurar-te tenir accés al mòdul de configuració de SAMBA des de Webmin.

2- ADMINISTRACIÓ DE SAMBA DES DE WEBMIN

2.1- Creació d'un usuari i grup del sistema
a) Des  del menú principal, accedeix al menú Usuaris i Grups.
b) Selecciona Grups Locals. Crea un nou grup de nom asix3 amb gid 1002. Comprova que s'ha creat visualitazant el contingut del fitxer /etc/group.
c) Selecciona Usuaris Locals. Crea un nou usuari amb les següent característiques:
    User name: alumne01
   
ID de l'usuari: 2002
   
Directori arrel (personal): Automatic (o sigui /home/alumne01)
    Shell per defecte: /bin/bash
   
Contrasenya: clotfje.
    Grup primari: Grup amb el mateix nom de l'usuari (o sigui alumne01)
    
Grups secundaris: asix2 i asix3.
    En crear --> Crea el directori arrel, copia els fitxers de la plantilla al directori arrel.
Comprova que s'ha creat visualitazant el contingut del fitxer /etc/passwd.

2.2- Creació d'un usuari de samba sincronitzat amb un usuari del sistema   
a) Des  del menú principal, accedeix al menú Servidors. A continuació selecciona Compartició de fitxers Samba.
b) Selecciona el mòdul  Conversió d'Usuaris. Selecciona l'usuari alumne01 i fes que la seva contrasenya sigui la mateixa que la de sistema.
c) Al mòdul Usuaris Samba comprova que ll'usuari alumne01 s'ha afegir com un nou usuari de SAMBA.
d) Comprova també amb pdbedit -L que alumne01 s'ha afegit com usuari de SAMBA.

2.3- Creació d recursos compartits
a) 
Des del menú principal, accedeix al menú Servidors.
A continuació selecciona Compartició de fitxers Samba.
b)  Des del mòdul Crea un nou directori compartit, crea un el següent recurs:
    Nom del recurs: dpt_com 
    Carpeta compartida: /srv/samba_shares/dpt_com
    Permisos: 775
   
Grup per la carpeta: asix3
   
Disponible (available):
   
Explorable (browseable):
   
Comentari: Carpeta compartida del departament comercial
c)
Des de la pàgina inicial de
Compartició de fitxers Samba selecciona el recurs dpt_com. A continuació selecciona el mòdul Seguretat i control d'Accés. Fes que el recurs tingui l'opció Lectura/Escriptura igual a . Ara el paràmetre writeable ha estat validat a yes.
d)
Des de la pàgina inicial de Compartició de fitxers Samba selecciona el recurs dpt_com. A continuació selecciona el mòdul Edició de permisos de fitxers. Ara fes que:
    Mode Unix de fitxer nou = 644  ==> Els fitxers nous es crearan amb els permisos 644.
    Mode Unix de directori nou = 755 ==>
Els fitxers nous es crearan amb els permisos 755. 

2.4- Canvi dels paràmetres globals de SAMBA
a) 
Des del menú principal, accedeix al menú Servidors. A continuació selecciona Compartició de fitxers Samba.
b)  Des del mòdul Xarxa Windows  modifica els paràmetres globals del servidor. El nous valors seran:
    Grup de treball: fjeclot.net
    Descripció del servidor: Servidor SAMBA executant-se sobre Debian
    Nom del servidor: 
xxxyyy-m06  (xxx=tres primeres lletres del teu nom, yyy=tres primeres lletres del teu primer cognom)  

2.5- Control del servidor SAMBA
a) Des del menú principal, accedeix al menú Servidors. A continuació selecciona Compartició de fitxers Samba.
b) Fes clic a sobre del botó virtual taronja Reinicia els Servidors Samba. Això és equivalent a fer service nmbd restart i service smbd restart.
c) Comprova que també pots aturar els servidors amb el botó virtual vermell Atura els Servidors Samba.
d)
Comprova que també pots iniciar els servidors amb el botó virtual vermell Atura els Servidors Samba.

3- ACCÉS A UNA CARPETA COMPARTIDA DES DE WINDOWS
a) Des d'una màquina virtual Windows accedeix al servidor xxxyyy-m06  com usuari alumne01. Comprova que:
    · Pots accedir a la carpeta personal de l'usuari alumne01. Comprova que pots crear/esborrar/modificar carpetes i fitxers.
    · Pots accedir a les carpetes dpt_inf i dpt_com. Comprova que pots crear/esborrar/modificar carpetes i fitxers.
b) Com usuari alumne01, crea una carpeta de nom pr2b i un fitxer de nom pr2b.txt dins de dpt_com. Des de dins del servidor,  comprova quin és l'usuari propietari de la carpeta i el fitxer, i també comprova els permisos amb els quals s'han creat.
c)
Realitza una desconnexió del servidor amb net use * /d /y.
d) Des d'una màquina virtual Windows accedeix al servidor xxxyyy-m06  com usuari alumne00. Comprova que:
    · Pots accedir a la carpeta personal de l'usuari alumne00. Comprova que pots crear/esborrar/modificar carpetes i fitxers.
    · Pots accedir a les carpetes dpt_inf. Comprova que pots crear/esborrar/modificar carpetes i fitxers.
    ·No pots accedir a dpt_com.

4- ASSIGNA UNA UNITAT DE XARXA A UNA CARPETA COMPARTIDA
a) Des d'una màquina virtual Windows accedeix al servidor xxxyyy-m06  com usuari alumne01.
b) Fes clic amb el botó de la dreta a sobre de la carpeta compartida alumne01. Selecciona l'opció "Conecta a unitat de xarxa".
c) Selecciona la unitat H: i activa l'opció de connectar-se a la unitat a l'iniciar sessió.
d) Comprova que ara ha aparegut la unitat H:. Comprova que quan hi accedeixes, de fet, estas accedint la carpeta personal d'alumne01 dins del servidor.
e) Realitza la mateixa connexió per l'usuari alumne00.