m05uf3pr2:  Sistemes d'alimentació ininterrompuda (SAI)

 

Objectius

Aquesta  activitat té com a objectiu familaritzar-se amb alguns del conceptes bàsics del sistemes SAI (o UPS en anglès per Uninterruptible Power Supply). Això inclou saber què és, paràmetres bàsics, criteris de selecció, com es connecta i com es configura.

 

Documentació

a) Documentació a llegir:

 1. 1.http://www.collados.org/asix2/m05/uf3/m05uf3doc1.pdf 

 2. 2.Potència activa (útil), reactiva i  aparent 

 3. 3.Factor de potència 

b) Documentació a visualitzar:

 1. 1.Potència activa, reactiva i aparent 

 2. 2.Què és un SAI 

 3. 3.Què és, quin es el seu propòsit. Classes. Paràmetres electrics bàsics. Connectors. (Encara que té 10 anys, les idees bàsiques no han canviat) 

 4. 4.Precaucions a l'hora de seleccionar d'un SAI. Alguns consells 

 5. 5.Connexió d'un SAI APC i configuració 

 6. 6.Configuració de xarxa  d'un SAI  

c) Webs de fabricants:

Exercicis de càlcul de dimensionament dels SAIs

 

NOTA: Dins de documentació a llegir, mira el document 1,  apartat 2.3, pàgines  6, 7 i 8 i  respon a les preguntes.

 

 1. 1- Un equip informàtica necessita treballar a 230 volts (V) i consumeix 1,7 ampers (A). Volem connectar-lo a un SAI :

  a) Quina és la potència aparente en VA de l'equip?
  b) De quants VA hauria de ser el SAI si volem assegurar-nos que l'equip no utilitza més del  80% del que ens pot oferir el SAI.

  2- Volem connectar un equip de  500W de potència activa a un SAI :
  a) Si el factor de potència del SAI és 0,7 indica la potència aparent en VA

  b) De quants VA hauria de ser el SAI si volem assegurar-nos que l'equip no utilitza més del  75% del que ens pot oferir el SAI.

  3- Per un conjunt format per  un ordinador de 400W i un monitor de 35W:

  a) Si el factor de potència del SAI és 0,6 indica la potència aparent en VA
  b) De quants VA hauria de ser el SAI si volem tenir un marge de seguretat extra del 30%?

   

  4- Un SAI de 1400 VA, té una alimentació autònoma nominal de 15 minuts. Si els dispositius connectats al SAI necessiten 350 VA, quin serà el temps d'alimentació autònoma ampliat?

  5- Un SAI de 1300 VA, té una alimentació autònoma nominal de 10 minuts. Si els dispositius connectats al SAI necessiten 1100 VA, quin serà el temps d'alimentació autònoma ampliat?

  6- Un SAI de 1500 VA, té una alimentació autònoma nominal de 12 minuts. Si els dispositius connectats al SAI necessiten 600 VA, quin serà el temps d'alimentació autònoma ampliat?

 

7- Si volem un temps d'alimentació autònoma ampliat de 40 minuts amb un SAI de 1800VA al qual connectem dispositius que necessiten 1200VA, indica el temps d'alimentació autònoma nominal mínima.

 

8- Busca a la web de selecció de SAl's de fabricant APC un SAI per petita empresa  que pugui donar una potència de sortida per un equip que necessita  1100VA, amb un temps de funcionament de 20 minuts i una ampliació potència del 20%.  Si volem utilitzar el de preu més barat possible, indica:

a) El model de SAI que escolliries

b) El preu del SAI

c) Comprova la potencia en Watts que pot donar el SAI

d) Indica el temps que aquest SAI pot alimentar un equip amb una carrega (consum) igual a 700W si es produeix una apagada total (Temps de funcionament de carrega). Mira la web del producte.

e) Si a la pantalla LCD de SAI surt el missatge F08, de quin error es tracta. Mira la guia de l'usuari.

f) Es pot connectar un paquet de bateries externes extra?

g) Indica el mòdel i preu del paquet de bateries externes indicat pel fabricant per aquest SAI.

h) Quantes sortides amb reserva de bateria i protecció contra sobretensions té aquest equip?

i) Quin tipus de tecnologia utilitza aquesta tecnologia?. Què significa?

 

Actvitats a realitzar per respondre el questionari sobre SAIs

a) Heu de mirar els videos

b) Heu de mirar del primer PDF (m05uf3doc1.pdf) dels documents a llegir. Heu d'estudiar:

c) Heu de llegir les definicions (en negreta) del document 2 de la documentació a llegir

d)  Heu de llegir el  tercer PDF dels documents a llegir.

e) Heu de fer els exercicis de SAIs

 

 

Activitat Avaluació exercicis  M05UF3

a) El qüestionari sobre RACKs i SAIs es farà el dia 17-4-2023 a les 19.10 hores amb Google Forms

b) L'examen d'exercicis sobre RACKs i SAIs es farà el dia 17-4-2023 a les 19.10 hores amb Google Forms

c) La durada del qüestionari serà de 40 minuts.

d) Dins del qüestionari es faran 40 preguntes tipus test amb només 1 resposta correcta. Les respostes incorrectes valen -1/3p, les respostes correctes valen 1p i les preguntes no contestades valen 0p.

e) Durant la realització del qüestionari no es poden consultar apunts.

f) La durada dels exercicis serà de 30 minuts.

g) Els exercicis valen 2,5p cadascú. Es faran 4 exercicis.

h) Durant la realització dels exercicis es poden consultar apunts.