2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMĄTICS  EN  XARXA

Mņdul 08: Serveis de xarxa i Internet

P
ROGRAMACIÓ DEL MŅDUL I DE LES UNITATS. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Accés a les orientacions de la programació del curs i els criteris d'avaluació

UF1: SERVEIS DE NOMS I DE CONFIGURACIÓ AUTOMĄTICA


Documentació

Documentació de l'IOC sobre el servei DHCP (HTML)
http://www.tcpipguide.com/free/t_TCPIPDynamicHostConfigurationProtocolDHCP.htm
http://acacha.org/mediawiki/index.php/DHCP

Prąctiques
Prąctica 1a) Instal·lació i configuració bąsica d'un servidori DHCP sobre GNU/Linux Debian-8.6.0
Prąctica 1b) Protocol DHCP
Prąctica 2) Configuració del servei DHCP sobre Microsoft Windows 2008 Server Standard Edition
Prąctica 2) Correcció
Prąctica 3a) Instal·lació i configuració bąsica d'un servidori DNS sobre GNU/Linux Debian-8.6.0
Prąctica 3b) DDNS: DHCP + DNS  sobre GNU/Linux Debian-8.6.0
Prąctica 4 - Opció 1) Instal·lació i configuració bąsica d'un servidori DNS sobre Microsoft Windows 2012 Server Standard Edition
Prąctica 4 - Opció 2) Instal·lació i configuració bąsica d'un servidori DNS sobre Microsoft Windows 2008 Server Standard Edition

Examen


UF3: CORREU ELECTRŅNICS I MISSATGERIA


Documentació

a) Wiki de la onfiguració del servidor Exim4 per debian:  http://wiki.debian.org/Exim
b) Video-tutorial de configuració d'Exim4 basat en la wiki: http://www.youtube.com/watch?v=nDA7Po3JZg0
c) Informació bąsica sobre SASL: http://ca.wikipedia.org/wiki/Simple_Authentication_and_Security_Layer
d) Quč és swaks? --> http://www.jetmore.org/john/code/swaks/
e) El mecanismes d'autenticació PLAIN i LOGIN: http://www.exim.org/exim-html-current/doc/html/spec_html/ch-the_plaintext_authenticator.html
f) Conceptes de missatgeria instantąnia: http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1neaop
g) Servidor i client de missatgeria instantąnia Openfire i Spark: http://www.igniterealtime.org/projects/openfire/documentation.jsp
h) Protocol SMTP: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2821.txt
i) Protocol POP3:https://www.rfc-editor.org/info/rfc1939
j) Telnet + SMTP: http://ubuntuwiki.net/index.php/SMTP,_testing_via_Telnet
k) Telnet + POP3: https://www.pantz.org/software/pop3/pop3telnet.html
l) Instal·lació d'Exchange 2007 SP3: http://www.youtube.com/watch?v=VWlHyNwsSmw
m) Creació d'una bustia en un sistema Windows 2008 amb AD i Exchange 2007: http://www.youtube.com/watch?v=eQ2a5TWvBLM

PRĄCTICA

Prąctiques

Prąctica 1) Instal·lació i configuració bąsica d'un servidor de correu electrņnic exim4 sobre Debian
Prąctica 2 - Versió W2008) Instal·lació d'Exchange 2007 SP3 sobre Windows Server 2008
Prąctica 2 - Verisó W2012) Instal·lació d'Exchange 2013 sobre Windows Server 2012
Prąctica 3) Missatgeria instantąnia amb openfire sobre Debian 8.6.0
Prąctica 4) Treballant amb els protocols SMTP i POP3

Examen