2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMĄTICS  EN  XARXA

Mņdul 08: Serveis de xarxa i Internet

P
ROGRAMACIÓ DEL MŅDUL I DE LES UNITATS. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Accés a les orientacions de la programació del curs i els criteris d'avaluació

UF1: SERVEIS DE NOMS I DE CONFIGURACIÓ AUTOMĄTICA


Documentació


Instal·lació de Debian
Instal·lació de la distribució Debian 9.5.0 de GNU/Linux sobre mąquina virtual amb Oracle VirtualBox

Documentació d'Arquitectura de xarxes, web i  protocol TCP/IP

1- Arquitectura de xarxes (IOC)
2- Diagrama bąsic de l'arquitectura TCP/IP

Documentació dels protocols DNS i DHCP
Conceptes bąsics sobre DNS
Documentació de l'IOC sobre el servei DHCP (HTML)
DHCP Relay
The TCP/IP Guide: Host Configuration and TCP/IP Host Configuration Protocols (BOOTP and DHCP)
Acacha Wiki: DHCP


Prąctiques
Prąctica 1a) Instal·lació i configuració bąsica d'un servidori DHCP sobre GNU/Linux Debian
Prąctica 1b) Estudi bąsic del protocol DHCP
Prąctica 2) Instal·lació i configuració bąsica d'un servidori DHCP sobre Windows Server
Prąctica 3a) Instal·lació i configuració bąsica d'un servidori DNS sobre GNU/Linux Debian
Prąctica 3b) Estudi bąsic del protocol DNS
Prąctica 4) Instal·lació i configuració bąsica d'un servidori DNS sobre Windows Server

Prąctiques voluntąries
Prąctica 5:  DDNS (Dynamic Domain Name System)


UF2: SERVEIS WEB I DE TRANSFERČNCIA DE FITXERS

Documentació

1- Arquitectura Web
2- Sintaxi general d'un esquema URI
3- Document RFC2616
4- Documents RFC723x
5- Protocol HTTP


Prąctiques

Prąctica 1: Protocol HTTP
Examen validador de la prąctica 1 - Teoria
Examen validador de la prąctica 1 - Prąctica
Prąctica 2a: Iniciació a Apache2
Prąctica 2b: LLocs web vituals (Virtualhosts)
Prąctica 2c: Treballant amb ports i llocs web vituals
Prąctica 3a: Autenticació i encriptació amb HTTPS
Prąctica 3b: Mecanismes d'autenticació, autorització i control d'accés d'Apache2. Realms d'Apache2
Prąctica 4: Serveis de transferčncia de fitxers

Examen

UF3: CORREU ELECTRŅNIC I MISSATGERIA INSTANTĄNIA

Documentació

1- El servei de correu electrņnic
a) Els components del sistema de correu electrņnic:
        * http://www.ida.liu.se/~TDDI09/lectures/TDDI09-F4.pdf
        * http://www.feep.net/sendmail/tutorial/intro/MUA-MTA-MDA.html
b) Comparacions entre servidors de correu electrņnic:
        * http://www.gtcomm.net/blog/what-is-the-best-mail-server-on-linux/
        *
http://linuxmantra.com/2010/07/sendmail-vs-postfix-vs-qmail-vs-exim.html
        *
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_mail_servers       
c) Wiki de la onfiguració del servidor Exim4 per debian:  http://wiki.debian.org/Exim
c) Configuració del servidor Exim4 des de la documentació d'Ubuntu: https://help.ubuntu.com/community/Exim4
d) Video-tutorial de configuració d'Exim4 basat en la wiki: http://www.youtube.com/watch?v=nDA7Po3JZg0
e) Informació bąsica sobre SASL: http://ca.wikipedia.org/wiki/Simple_Authentication_and_Security_Layer
f) SASL i Exim4: http://www.exim.org/exim-html-current/doc/html/spec_html/ch-smtp_authentication.html
g) El mecanismes d'autenticació PLAIN i LOGIN: http://www.exim.org/exim-html-current/doc/html/spec_html/ch-the_plaintext_authenticator.html
h) Quč és swaks? --> http://www.jetmore.org/john/code/swaks/

Prąctiques
Prąctica 1: Instal·lació i configuració de servidor de correu electrņnic Exim4 i dovecot sobre Debian
Prąctica 2: Instal·lació i configuració de servidor de correu electrņnic MDaemon EMail Server sobre Windows Server 2012/2016
Prąctica 3: Missatgeria instantąnia amb Openfire
Prąctica 4: Missatgeria instantąnia amb MDaemon Email Server

ExamenUF4: SERVEIS D'ĄUDIO I VIDEO

Documentació


Prąctiques
Prąctica 1) Raspberry Pi: Captura d'imatges a intervals. Videostreaming
Prąctica 2) Streaming d'ąudio amb Raspberry Pi, Icecast2, mpd i mpc
Prąctica 3) Videoconferčncia amb Jitsi Meet