2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMĄTICS  EN  XARXA

Mņdul 08: Serveis de xarxa i Internet

P
ROGRAMACIÓ DEL MŅDUL I DE LES UNITATS. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Accés a les orientacions de la programació del curs i els criteris d'avaluació

UF1: SERVEIS DE NOMS I DE CONFIGURACIÓ AUTOMĄTICA


Documentació


Instal·lació de Debian
Instal·lació de la distribució Debian 9.5.0 de GNU/Linux sobre mąquina virtual amb Oracle VirtualBox

Documentació d'Arquitectura de xarxes, web i  protocol TCP/IP

1- Arquitectura de xarxes (IOC)
2- Diagrama bąsic de l'arquitectura TCP/IP

Documentació dels protocols DNS i DHCP
Conceptes bąsics sobre DNS
Documentació de l'IOC sobre el servei DHCP (HTML)
http://www.tcpipguide.com/free/t_TCPIPDynamicHostConfigurationProtocolDHCP.htm
http://acacha.org/mediawiki/index.php/DHCP

Prąctiques
Prąctica 1a) Instal·lació i configuració bąsica d'un servidori DHCP sobre GNU/Linux Debian
Prąctica 1b) Estudi bąsic del protocol DHCP
Prąctica 2) Instal·lació i configuració bąsica d'un servidori DHCP sobre Windows 2012/2016 Server
Prąctica 3a) Instal·lació i configuració bąsica d'un servidori DNS sobre GNU/Linux Debian

ExamenUF2: SERVEIS WEB I DE TRANSFERČNCIA DE FITXERS

Documentació


Prąctiques


ExamenUF3: CORREU ELECTRŅNIC I MISSATGERIA INSTANTĄNIA

Documentació


Prąctiques

ExamenUF4: SERVEIS D'ĄUDIO I VIDEO

Documentació


Prąctiques

Examen