2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMĄTICS  EN  XARXA

Mņdul 08: Serveis de xarxa i Internet

P
ROGRAMACIÓ DEL MŅDUL I DE LES UNITATS. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Accés a les orientacions de la programació del curs i els criteris d'avaluació

UF1: SERVEIS DE NOMS I DE CONFIGURACIÓ AUTOMĄTICA


Documentació


Instal·lació de Debian
Instal·lació de la distribució Debian 9.5.0 de GNU/Linux sobre mąquina virtual amb Oracle VirtualBox

Documentació d'Arquitectura de xarxes, web i  protocol TCP/IP

1- Arquitectura de xarxes (IOC)
2- Diagrama bąsic de l'arquitectura TCP/IP

Documentació dels protocols DNS i DHCP
Conceptes bąsics sobre DNS
Documentació de l'IOC sobre el servei DHCP (HTML)
DHCP Relay
The TCP/IP Guide: Host Configuration and TCP/IP Host Configuration Protocols (BOOTP and DHCP)
Acacha Wiki: DHCP


Prąctiques
Prąctica 1a) Instal·lació i configuració bąsica d'un servidori DHCP sobre GNU/Linux Debian
Prąctica 1b) Estudi bąsic del protocol DHCP
Prąctica 2) Instal·lació i configuració bąsica d'un servidori DHCP sobre Windows Server
Prąctica 3a) Instal·lació i configuració bąsica d'un servidori DNS sobre GNU/Linux Debian
Prąctica 3b) Estudi bąsic del protocol DNS
Prąctica 4) Instal·lació i configuració bąsica d'un servidori DNS sobre Windows Server

Prąctiques voluntąries
Prąctica 5:  DDNS (Dynamic Domain Name System)


UF2: SERVEIS WEB I DE TRANSFERČNCIA DE FITXERS

Documentació

1- Arquitectura Web
2- Sintaxi general d'un esquema URI
3- Document RFC2616
4- Documents RFC723x
5- Protocol HTTP


Prąctiques

Prąctica 1: Protocol HTTP
Examen validador de la prąctica 1 - Teoria
Examen validador de la prąctica 1 - Prąctica
Prąctica 2a: Iniciació a Apache2
Prąctica 2b: LLocs web vituals (Virtualhosts)
Prąctica 2c: Treballant amb ports i llocs web vituals
Prąctica 3a: Autenticació i encriptació amb HTTPS
Prąctica 3b: Mecanismes d'autenticació, autorització i control d'accés d'Apache2. Realms d'Apache2
Prąctica 4: Serveis de transferčncia de fitxers
fefwjhwhfwehfwghefwjge

Examen

UF3: CORREU ELECTRŅNIC I MISSATGERIA INSTANTĄNIA

Documentació


Prąctiques

ExamenUF4: SERVEIS D'ĄUDIO I VIDEO

Documentació


Prąctiques

Examen