2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMĄTICS  EN  XARXA

Mņdul 06: Administració de Sistemes Operatius

PROGRAMACIÓ DEL MŅDUL I DE LES UNITATS. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Accés a les orientacions de la programació del curs i els criteris d'avaluació

UF1: Administració avanēada de sistemes operatius

Prąctica 1) Instal·lació, configuració i us de serveis d'accés i administració remota en S.O. lliures

Prąctica 2a) Samba: Configuració bąsica d'una xarxa entre iguals heterogčnia
Prąctica 2b) Samba: Configuració de samba com a controlador de domini
Prąctica 2c) Configuració bąsica d'interfķcies de xarxa en Linux
Prąctica 2d) Servidor de directori LDAP
Prąctica 3) Servidor d'impressió CUPS (Common Unix Printing System)
Prąctica 4) Control de serveis durant l'arrancada del sistema

UF2: Automatització de tasques i llenguatges de guió

Prąctica 1) Scripts o arxiu de guió de l'interpret d'ordres bash
Prąctica 1) Solucions
Prąctica 2) Scripts o arxiu de guió de l'interpret d'ordres bash
Prąctica 2) Solucions