2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMĄTICS  EN  XARXA

Mņdul 06: Administració de Sistemes Operatius

PROGRAMACIÓ DEL MŅDUL I DE LES UNITATS. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Accés a les orientacions de la programació del curs i els criteris d'avaluació

UF1: Administració avanēada de sistemes operatius


Prąctiques

Prąctica 1) Instal·lació, configuració i us de serveis d'accés i administració remota en S.O. lliures
Prąctica 2a) SAMBA: Configuració en grup de treball. Xarxa entre iguals heterogčnia
Prąctica 2b) NFS (Network File System)
Prąctica 2c) Servei de Directori LDAP
Prąctica 2d) Treballant amb order openLDAP i fitxers LDIF
Prąctica 2e) NFS i LDAP
Prąctica 3) Servei d'impressió CUPS (Common Unix Printing System)
Prąctica 4) Processos en 1r i 2n pla. Iniciació de serveis durant l'arrencada del sistema

Examens
Posicions a l'aula per fer l'examen del M06UF1

UF2: Automatització de tasques i llenguatges de guió


Prąctiques
Prąctica 1) Github: servei web d'hospedatge de projectes utilitzant el sistema de control de versions Git
Prąctica 2) Arxius de guió del bash de Linux (Part 1)
Prąctica 2) Solucions (1-4-21 23h 05m)
Prąctica 3) Arxius de guió del bash de Linux (Part 2)
Prąctica 3) Solucions (19-4-21 00h 00m)

Examens