2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMĄTICS  EN  XARXA

Mņdul 06: Administració de Sistemes Operatius

PROGRAMACIÓ DEL MŅDUL I DE LES UNITATS. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Accés a les orientacions de la programació del curs i els criteris d'avaluació

UF1: Administració avanēada de sistemes operatius

Prąctica 1) Instal·lació, configuració i us de serveis d'accés i administració remota en S.O. lliures

Prąctica 1) Correcció de la prąctica
Prąctica 2a) SAMBA: Configuració bąsica d'una xarxa entre iguals
Prąctica 2b) Configurant SAMBA amb Webmin
Prąctica 2c) Servidor de directori openLDAP
Prąctica 3) Servidor d'impressió CUPS (Common Unix Printing System)
Prąctica 4) Control de processos. Control de serveis durant l'arrancada del sistema

UF2: Automatització de tasques i llenguatges de guió

Prąctica 1) Scripts o arxiu de guió de l'interpret d'ordres bash
Solució prąctica 1
Prąctica 2) Arxiu de guió de l'interpret d'ordres bash: Funcions. Zenity
Solució prąctica 2