2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMĄTICS  EN  XARXA

Mņdul 05: Fonaments de maquinari

P
ROGRAMACIÓ DEL MŅDUL I DE LES UNITATS. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Accés a les orientacions de la programació del curs i els criteris d'avaluació
 
UF1: ARQUITECTURA DE SISTEMES

Grups per les prąctiques
Grups per la prąctica m05uf1pr2
Grups per la prąctica m05uf1pr3

Activitats i prąctiques

Activitat 1) Estructura general d'un equip microinformątic - Documentació
Activitat 1) Estructura general d'un equip microinformątic - Examen: Realitzat el dia 3-10-22 / Repesca: 12-12-22
Prąctica 2) Muntatge d'un PC (arquitectura x86_64)
Prąctica 3) Raspberry Pi 3 (arquitectura ARM)


UF2: INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I RECUPERACIÓ DE PROGRAMARI

Grups per les prąctiques

Activitats i prąctiques
Prąctica 1a) Recuperació d'accés al sistema després d'una perdua del password de root/usuari i del gestor d'arrancada GRUB
Prąctica 1b) Recuperació de particions i fitxers esborrats amb l'eina testdisk
Prąctica 2a) Instal·lació d'aplicacions d'explotació del sistema (1a part)
Prąctica 2b) Instal·lació d'aplicacions d'explotació del sistema (2a part)
Prąctica 2c) Instal·lació d'aplicacions d'explotació del sistema (3a part)

Prąctica 3a) Clonació local de dispositius d'emmagazematge utilitzant Clonezilla
Prąctica 3b) Clonació en xarxa de dispositius d'emmagazematge utilitzant Clonezilla
Prąctica 3c) Creació d'imatges de disc local i en xarxa utilitzant l'eina dd


UF3: IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DE CPD

Activitats i prąctiques

Prąctica 1) RACKs i CPDs
Prąctica 2) SAIs
Prąctica 2) SAIs - html
 Prąctica 3) HA
Prąctica 4) PRL i NMA