2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMĄTICS  EN  XARXA

Mņdul 05: Fonaments de maquinari

P
ROGRAMACIÓ DEL MŅDUL I DE LES UNITATS. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Accés a les orientacions de la programació del curs i els criteris d'avaluació
 
UF1: ARQUITECTURA DE SISTEMES

Grups per les prąctiques
Grups per la prąctica m05uf1pr2
Grups per la prąctica m05uf1pr3

Activitats i prąctiques

Activitat 1) Estructura general d'un equip microinformątic - Documentació
Activitat 1) Estructura general d'un equip microinformątic - Examen
Prątica 2) Muntatge d'un PC (arquitectura x86_64)
Prąctica 3) Raspberry Pi 3 (arquitectura ARM)


UF2: INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I RECUPERACIÓ DE PROGRAMARI

Grups per les prąctiques
Grups per la prąctica m05uf2

 Activitats i prąctiques

Prąctica 1a) Recuperació de particions i fitxers esborrats amb testdisk
Prąctica 1b) Recuperació d'accés al sistema després d'una perdua del password de root i/o d'un usuari. Recuperació de GRUB.
Prąctica 2 - Vagrant) Aplicacions d'explotació del sistema - Versió Vagrant / Git / SGBD Oracle 19.3.0
Prąctica 2 - Docker) Aplicacions d'explotació del sistema - Versió Docker / Git / MySQL / PHPMyAdmin / WordPress / Joomla
Prąctica 3a) Clonació local de dispositius d'emmagatzematge de dades utilitzant Clonezilla
Prąctica 3b) Creació d'imatges de dispositius d'emmagatzematge de dades en xarxa utilitzant Clonezilla
Prąctica 3c) Creació d'imatges locals i en xarxa utilitzant les eines dd i ssh

UF3: IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DE CPD

Activitats i prąctiques

Activitat 1) SAIs. Documentació. Exercicis
Activitat 1) Solucions dels exercicis de l'activitat 1
Activitat 2) RACKs
Activitat d'avaluació del M05UF3