2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMĄTICS  EN  XARXA

Mņdul 05: Fonaments de maquinari

P
ROGRAMACIÓ DEL MŅDUL I DE LES UNITATS. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Accés a les orientacions de la programació del curs i els criteris d'avaluació
 
UF1: ARQUITECTURA DE SISTEMES

Grups per les prąctiques

Activitats i prąctiques

Activitat 1) Components bąsics d'un equip microinformątic
Prąctica 2) Muntatge d'un PC. Monitoratge i detecció de problemes/avaries. (arquitectura x86_64)
Prąctica 3) Raspberry Pi 3 (arquitectura ARM)


UF2: INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I RECUPERACIÓ DE PROGRAMARI

Grups per les prąctiques

Activitats i prąctiques
Prąctica 3a) Clonació i creació d'imatges de discs durs i altres dispositius d'emmagatzematge


UF3: IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DE CPD

Activitats i prąctiques


Qüestionari i exercicis de: HA-PRL-NMA