2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMĄTICS  EN  XARXA

Mņdul 05: Fonaments de maquinari

P
ROGRAMACIÓ DEL MŅDUL I DE LES UNITATS. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Accés a les orientacions de la programació del curs i els criteris d'avaluació
 
UF1: ARQUITECTURA DE SISTEMES

Grups per les prąctiques

Activitats i prąctiques

Activitat 1) Components bąsics d'un equip microinformątic
Prąctica 2) Muntatge d'un PC. Monitoratge i detecció de problemes/avaries. (arquitectura x86_64)
Prąctica 3) Raspberry Pi 3 (arquitectura ARM)


UF2: INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I RECUPERACIÓ DE PROGRAMARI

Grups per les prąctiques

Activitats i prąctiques

Prąctica 1
Prąctica 1) Recuperació de GRUB, particions i fitxers esborrats 

Prąctica 2
Prąctica 2a) Aplicacions d'explotació del sistema. Dockerització d'aplicacions sobre Raspberry Pi 
Prąctica 2b) Aplicacions d'explotació del sistema. Desenvolupant, desplegant i explotant aplicacions amb Node-Red, Dockers i sensors bme280 sobre Raspberry Pi
Prąctica 2c) Aplicacions d'explotació del sistema. Desenvolupant, desplegant i explotant aplicacions amb Node-Red, Telegram, Dockers i sensors bme280 sobre Raspberry Pi
Prąctica 2d) Aplicacions d'explotació del sistema. Desenvolupant, desplegant i explotant aplicacions amb Raspberry Pi, serveis del sistema, Dockers i cąmera pi

Prąctica 3

Prąctica 3a) Clonació i creació d'imatges de discs durs localment i en xarxa utilitzant mąquines virtuals i Clonezilla i l'ordre dd
Prąctica 3b) Clonació i creació d'imatges de discs durs localment utilitzant equips fķsics i Clonezilla
Prąctica 3c) Creació d'imatges de discs durs en xarxa utilitzant equips fķsics i Clonezilla


UF3: IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DE CPD

Activitats i prąctiques

Prąctica 1) Racks i CPDs
Prąctica 2) SAIs
Prąctica 3) Alta disponibilitat (High Availability)
Prąctica 4) Prevenció de riscos laborals i normes mediambientals
Examen
Questionari -> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx1OUl6dz-htDeRjRTCZWwFqbx2SMJfus3Cv3DKqXPJWvAxw/viewform?usp=sharing
Exercicis -> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ7729dsQxZfVrigvrK4cJ0mM0AjH2nnl4GvSC-HaWz8KSAA/viewform?usp=sharing