2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMĄTICS  EN  XARXA

Mņdul 05: Fonaments de maquinari

P
ROGRAMACIÓ DEL MŅDUL I DE LES UNITATS. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Accés a les orientacions de la programació del curs i els criteris d'avaluació
 
UF1: ARQUITECTURA DE SISTEMES

Activitats i prąctiques
Activitat 1a) Estructura general d'un equip microinformątic-I: CPU, RAM, Placa mare, chipset i FA
Activitat 1b) Estructura general d'un equip microinformątic-II: Discs durs
Respostes Activitat 1b
Prąctica 2) Muntatge d'un PC (arquitectura x86_64)
Prąctica 3) Raspberry Pi 3 (arquitectura ARM)
Grups per les prąctiques de Raspberry Pi 3

Exąmens


UF2: INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I RECUPERACIÓ DE PROGRAMARI

Activitats i prąctiques
Prąctica 1) Recuperació de fitxers esborrats amb testdisk
Prąctica 2) Recuperació de particions esborrades amb testdisk
Prąctica 3a) Clonació de dispositius d'emmagatzematge de dades utilitzant l'eina dd i el programa Acronis True Image 2020
Prąctica 3b) Cloanació de dispositius en xarxa amb dd
Prąctica 3c) Clonació en local amb Clonezilla Live
Prąctica 3d) Clonació en xarxa amb Clonezilla Live

ExąmensUF3: IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DE CPD

Activitats i prąctiques
Activitat 1) Sistemes d'alimentació ininterrompuda (SAI)
Solucions de l'activitat 1
Activitat 2) Rack (armari de comunicacions)

Exąmens
Questionari de SAIs i RACKs (primer cal haver-se connectat a la NET per accedir-hi)