2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS  EN  XARXA

Mòdul1 Implantació de Sistemes Operatius - Unitat Formativa 4 Seguretat, rendiment i recursos

P
ROGRAMACIÓ I CRITERIS  CRITERIS D'AVALUAC
Accés a la programació i els criteris d'avaluació

DOCUMENTACIÓ
Documentació general de la unitat formativa
Seguretat, rendiments i recursos (IOC)
Administración de sistemas GNU/Linux

Documentació sobre tecnologia RAID
Conseqüències de la perdua de dades
Documentació sobre RAID de SM Data
Documentació sobre RAID de LACIE
Documentació sobre RAID de DLINK
Exemple de creació d'un RAID1 en Linux
Index de documentació sobre tecnologia RAID a Internet


Documentació sosbre sistemes de BACKUP

Documentació sobre logs i monitoratge

Documentació sobre directives i auditories de seguretat

PRÀCTIQUES

Pràctica 1a) Sistemes tolerants a les fallades (RAID)
Pràctica 1b) Questionari sobre sistemes RAID
Pràctica 1c) Quotes de disc

EXÀMENS