2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMĄTICS  EN  XARXA

Mņdul1 Implantació de Sistemes Operatius - Unitat Formativa 4 Seguretat, rendiment i recursos

P
ROGRAMACIÓ I CRITERIS  CRITERIS D'AVALUAC
Accés a la programació i els criteris d'avaluació

DOCUMENTACIÓ
Documentació general de la unitat formativa
Seguretat, rendiments i recursos (IOC)
Administración de sistemas GNU/Linux

Documentació sobre tecnologia RAID
Conseqüčncies de la perdua de dades
Documentació sobre RAID de SM Data
Documentació sobre RAID de LACIE
Documentació sobre RAID de DLINK
Exemple de creació d'un RAID1 en Linux
Index de documentació sobre tecnologia RAID a Internet


Documentació sosbre sistemes de BACKUP

Documentació sobre logs i monitoratge

Documentació sobre directives i auditories de seguretat

PRĄCTIQUES

Prąctica 1a) Sistemes tolerants a les fallades (RAID)
Prąctica 1b) Questionari sobre sistemes RAID
Prąctica 1c) Quotes de disc
Prąctica 2a) Cņpies de seguretat sincronitzades, automatitzades i en xarxa utilitzant rsync, ssh i cron
Prąctica 2b) Clonació de dispositius d'emmagatzematge de dades utilitzant dd
Prąctica 3) Monitorització. Registre d'esdeveniments. Auditoria

EXĄMENS