2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMĄTICS  EN  XARXA

Mņdul1 Implantació de Sistemes Operatius - Unitat Formativa 4 Seguretat, rendiment i recursos

P
ROGRAMACIÓ I CRITERIS  CRITERIS D'AVALUAC
Accés a la programació i els criteris d'avaluació

DOCUMENTACIÓ
Documentació general de la unitat formativa
Seguretat, rendiments i recursos (IOC)
Administración de sistemas GNU/Linux

Documentació sobre tecnologia RAID
Conseqüčncies de la perdua de dades
Documentació sobre RAID de SM Data
Documentació sobre RAID de LACIE
Documentació sobre RAID de DLINK
Exemple de creació i eliminació d'un dispositiu RAID en Linux
Administració i gestio de dispositius RAID
Index de documentació sobre tecnologia RAID a Internet
 
Documentació sosbre sistemes de BACKUP
Conceptes bąsics sobre cņpies de seguretat
Esborrants discs de manera segura

Documentació sobre logs i monitoratge

Documentació sobre directives i auditories de seguretat

PRĄCTIQUES

Prąctica 1a) Sistemes tolerants a les fallades (RAID)
Prąctica 1b) Questionari sobre sistemes RAID
Prąctica 1c) Administració de quotes de disc en Linux
Examen teņric de la practica de quotes de disc en Linux
Prąctica 2a) Realització de cņpies de seguretat automatizades amb sincronització utilitzant rsync, ssh i cron
Prąctica 2b) Clonatge de dispositius d'emmagatzematge de dades utilitzant l'eina dd
Prąctica 2c) Realització de backups incremental en xarxa amb rsync, ssh i cron
Prąctica 3) Monitorització. Registre d'esdeveniments (logs)