2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS  EN  XARXA

Mòdul1 Implantació de Sistemes Operatius - Unitat Formativa 4 Seguretat, rendiment i recursos

P
ROGRAMACIÓ I CRITERIS  CRITERIS D'AVALUAC
Accés a la programació i els criteris d'avaluació

DOCUMENTACIÓ
Documentació general de la unitat formativa
Seguretat, rendiments i recursos (IOC)
Administración de sistemas GNU/Linux

Documentació sobre tecnologia RAID
Conseqüències de la perdua de dades
Documentació sobre RAID de SM Data
Documentació sobre RAID de LACIE
Documentació sobre RAID de DLINK
Exemple de creació i eliminació d'un dispositiu RAID en Linux
Administració i gestio de dispositius RAID
Index de documentació sobre tecnologia RAID a Internet
 

Documentació sosbre sistemes de BACKUP

Documentació sobre logs i monitoratge

Documentació sobre directives i auditories de seguretat

PRÀCTIQUES

Pràctica 1a) Sistemes tolerants a les fallades (RAID)
Pràctica 1b) Questionari sobre sistemes RAID

EXÀMENS