ASIX1-DAW1-DAM1 (CURS COMÚ)

Mòdul 11- Seguretat i alta disponibilitat

PROGRAMACIÓ I CRITERIS D'AVALUACIÓ

Accés a la programació i els criteris d'avaluació

UNITAT FORMATIVA 1: Seguretat física, lògica i legislació


Pràctiques i activitats


Activitat 1 (m11uf1act1): Conceptes bàsics de seguretat
    * Activitat 1: Conceptes bàsics de seguretat
    *
Introducció a la seguretat (Hèctor López / Escola del Clot)
    *
Seguretat física, lògica i legislació (Josep Maria Arqués i altres / Institut Obert de Catalunya)
    * Concepte de virus i altre programari malintencionat
    * Activitat d'avaluació  m11uf1act1 - Finalitzada
 
Pràctica 2 (m11uf1pr2): Seguretat lògica
    * Practica 2a: Algorismes hash i integritat
    * Pràctica 2b: Encriptació de clau pública
    * Pràctica 2c: Signatura digital
    * Pràctica 2d: Certificats digitals SSL
    * Pràctica 2e: Treballant amb contrasenyes segures i doble autenticació

Pràctica 3 (m11uf1pr3): Protecció perimetral

    * Pràctica 3: Protecció perimetral amb firewalls

Activitat 4 (m11uf1act4): Legislació
    * Activitat 4: Legislació
    * Activitat 4: Respostes
    * Activitat d'avaluació m11uf1act4