1.- Programa diccionari00.py -->  Treballant amb diccionaris
2.- Programa if00.py -->  if bāsic
3.- Programa if01.py -->  if..else..
4.- Programa if02.py -->  if i operadors and
5.- Programa if03.py -->  if i operadors not
6.- Programa coet_while.py  --> Exemple de while 
7.- Programa coet_while_enable.py  --> Exemple de while amb operador and
8.- Programa for00.py --> Ordre for amb range numčric 

Conceptes importants:
    a)
Diccionaris
    b) if, if..else..,and/not/or
    c) while
    d) for amb range