1.- Programa llista02.py -->  Mostrant el contingut sencer d'una llista
2.- Programa llista03.py -->  Treballant amb la longitud (o mida, o dimensió) d'una llista
3.- Programa llista04.py -->  Modificant les dades d'una llista
4.- Programa llista05.py -->  Operacions amb l'índex d'una llista

Conceptes importants:

    a)
Longitud d'una llista
    b) Modificació de dades d'una llista
    c) Operacions amb l'index d'una llista