1.- Programa model.py --> Model bŕsic d'un codi python per Linux
      
2.- Programa holamon.py --> Mostra la cadena "Hola món" per pantalla

3.- Programa suma_real.py --> Mostra la suma de dos nombres presentats en formats enters i reals

4- Programa suma_complexes.py --> Mostra la suma de dos nombres complexes
 
Conceptes importants:
    a)
Estructura bŕsica d'un fitxer amb codi pyhton
    b) Funció print
    c) Funció input
    d) Operador +.
    e)
Funció print i formats de nombres enters, reals i complexes

NOTA 1: Si voleu descarregar un fitxer, feu click amb el botó de la dreta del ratolí i seleccioneu l'opció "Anomena i desa el contingut de l'enllaç"
NOTA 2: En Windows i Python 3.6.1, heu de canviar  -*- coding: utf-8 -*- per -*- coding: latin-1 -*-
NOTA 3:
En Windows i Python 3.6.1, la instrucció print utilitza obligatňriament parčntesi. Per exemple: print("Hola món)
NOTA 4: En Windows i Python 3.6.1, l'interpret de python es diu py. Per executar el pograma suma.py, escriu: py  suma.py
NOTA 5: En Windows i Python 3.6.1, l'interpret de python en comptes d'escriure #!/usr/bin/python s'ha d'escriure #! python3
NOTA 6: En Windows i Python 3.6.1, s'haurŕ de convertir les dades obtingudes per mitjŕ de la funció input a float o int abans de poder fer la suma. Per exemple:
                s=float(n1)+float(n2)
                s=int(n1)+int(n2)
NOTA 7: En Windows i Python 3.6.1, per treballar també pots executar IDLE (Python 3.6), crear un nou fitxer des de "File" de  i executar el codi des de "Run".