M10: Informàtica industrial UF1: Informàtica industrial ARI-1 Configuració IP
5-04-17

  CONFIGURACIÓ IP

CONDICIONS DEL TREBALL

1- S'ha de lliurar com últim dia, el 23-4-2017.
2- S'ha de lliurar en format PDF a l'adreça de correu electrònic cf(arrova)collados.org. El nom del fitxer serà ari1_cognom_nom_m10pr2.pdf. Nom i cognom són els vostre propis. A l'assumpte del correu heu de posar ari1_nom_cognom_m10pr2. El vostre nom, cognom i curs també ha de posar-se al principi del treball.
3- Treball individual. 
4- Marges esquerra, dreta, superior i inferior de 2cm.
5- Lletra Arial mida 10.
6- Separació simple entre totes les línies.
7- S'ha de copiar l'ennunciat (en negreta) de cada pregunta, abans de respondre-la.

DOCUMENTACIÓ
1.- Adreça IP: http://ca.wikipedia.org/wiki/Adreça_IP
2.- IP, IP privades i màscara: http://es.kioskea.net/contents/267-direccion-ip
3.- IP estàtiques (fixes) i dinàmiques: http://www.wikilingua.net/ca/articles/d/i/r/Direcci%C3%B3n_IP_4493.html
4.- Routers: https://applendiendo.wordpress.com/2007/10/23/que-es-un-router-y-para-que-sirve/
5.
- IP Privada, pública i router: http://cursohacker.es/direcciones-ips-nuestra-huella-en-la-red

6.-
Servidor DNS: http://servidordenoms.cat/que-es/
7.-
Servidor DHCP: http://elpuig.xeill.net/Members/vcarceler/misc/xeill/prototipo-para-la-instalacion-de-un-centro/dhcp


PREGUNTES
1.- Què és una adreça IP?.
2.- Què és una adreça IP privada?.
3.- Indica els valors d'adreces IP privades que podem assignar a un ordinador.
4.-
Què és una adreça IP pública?.
5.-
Què és la Màscara de subxarxa?. Per què serveix?.
6.- Quins valors té normalment la màscara de subxarxa?
7.- Què és un router (o encaminador)?. Per què serveix?.
8.- Quantes adreces IP té un router?

9.- Qui assigna l'adreça IP pública d'un router?.

10.- 
Qui assigna l'adreça IP privada d'un router?.
11.- Què és un servidor DNS?.
12.- Qui instal.la i ens proporciona accés a un servidor DNS?.
13.- Generalment, a quants servidors DNS tenim accés?.
14.- Què és un servidor DHCP?.
15.- Qui instal.la i ens proporciona accés a un servidor DHCP per treballar dins d'una xarxa d'àrea local?

CONFIGURACIÓ BÀSICA DE XARXA EN LINUX
1.- Troba  la configuració de xarxa de manera gràfica:
     a) Indica quins valors has trobat de:
            b.1) A
dreça MAC
            b.2) Adreça IP
            b.3) Màscara de subxarxa
            b4.) Adreça IP de router
            b.5) Adreça IP dels servidors DNS
.
    b) Indica si aquests valors han estat assignats via DHCP o de manera manual.
2.- Fes la configuració bàsica de xarxa del teu ordinador de manera manual. Assigna al teu ordinador els valors:
    a) Adreça IP igual a 192.168.1.Y a on Y representa la teva posició dins de l'aula
    b) Màscara de subxarxa de valor 255.255.255.0
    c) IP de router de valor 192.168.1.1
    d)
IP dels servidors DNS de valor 192.168.1.252 i 192.168.1.253.
3.-Comprova la nova configuració de xarxa.
4
.- Configura el teu ordinador per aconseguir la configuració de xarxa per mitjà d'un servidor DHCP. Comprova la nova configuració de xarxa.
5.- Comprova si tens connectivitat amb l'ordinador 192.168.10.10. Explica com saps que hi ha connectivitat.
6.- Comprova si tens connectivitat amb l'ordinador 192.168.1.101. Explica com saps que no hi ha connectivitat.


C
ONFIGURACIÓ BÀSICA DE XARXA EN WINDOWS
1.- Troba  la configuració de xarxa de manera gràfica:
     a) Indica quins valors has trobat de:
            b.1) A
dreça MAC
            b.2) Adreça IP
            b.3) Màscara de subxarxa
            b4.) Adreça IP de router
            b.5) Adreça IP dels servidors DNS
.
    b) Indica si aquests valors han estat assignats via DHCP o de manera manual.
2.- Fes la configuració bàsica de xarxa del teu ordinador de manera manual. Assigna al teu ordinador els valors:
    a) Adreça IP igual a 192.168.1.Y a on Y representa la teva posició dins de l'aula
    b) Màscara de subxarxa de valor 255.255.255.0
    c) IP de router de valor 192.168.1.1
    d)
IP dels servidors DNS de valor 192.168.1.252 i 192.168.1.253.
3.-Comprova la nova configuració de xarxa.
4
.- Configura el teu ordinador per aconseguir la configuració de xarxa per mitjà d'un servidor DHCP. Comprova la nova configuració de xarxa.
5.- Comprova si tens connectivitat amb l'ordinador 192.168.10.10. Explica com saps que hi ha connectivitat.
6.- Comprova si tens connectivitat amb l'ordinador 192.168.1.101. Explica com saps que no hi ha connectivitat.