M10: Informàtica industrial ARI1
Pràctica 1: Instal·lació de Debian sobre una memoria USB
26-09-2016

  PRÀCTICA 1: INSTAL·LACIÓ DEBIAN LINUX I PROGRAMARI

1- INSTAL·LACIÓ DE DEBIAN SOBRE MEMÒRIA

a) Instal·lació de Debian Linux sobre memòria USB si l'ordinador de treball té un sistema Linux
1- Crea una carpeta de nom ari1_m10 dins de la teva carpeta personal d'usuari.
2- Copia el fitxers debClotUsb03.img.tar.bz2 dins de la carpeta.
3
- Descomprimeix debClotUsb03.img.tar.bz2 amb l'ordre bzip2 -d debClotUsb03.img.tar.bz2. Descompacta el fitxer
debClotUsb03.img.tar amb l'ordre tar xf debClotUsb03.img.tar
4- Comprova el dispositiu associat a la memòria USB amb l'ordre fdisk -l com usuari root.
5- Copia la imatge amb l'ordre dd executant dd.

a) Instal·lació de Debian sobre memòria USB si l'ordinador de treball té un sistema Windows
1- Crea una carpeta de nom ari1_m10 dins de la teva carpeta personal d'usuari.
2- Copia els fitxers winrar-x64-520ca.exe, Win32DiskImager-0.9.5-install i debClotUsb03.img.tar.bz2 dins de la carpeta.
3- Instal·la
winrar-x64-520ca.exe i Win32DiskImager-0.9.5-install.
4- Descomprimeix
debClotUsb03.img.tar.bz2 utilitzant winrar.
5- Amb Win32 Disk Imager escull a la secció Imatge File escull el fitxer imatge debClotUsb03.img i a Device escull la unitat de disc de  la teva memòria USB.
6- Fes click a Write i comença la còpia de la imatge a la memòria USB.

2- TREBALL DE COMPROVACIÓ
1.-
Posa en marxa Debian des de la memòria USB i després:
     a) Accedeix com usuari electronics.cat amb contrasenya clot.
     b) Connecta't a la wifi de l'escola.
     c) Obre el navegador  i comprova que pots navegar per internet
2.- Executa el programa  OpenOffice Writer.
3
.- Formata (secció Format) el document d'acord amb les següents condicions:
    a) Marges: 2cm
    b) Format dels caràcters: Arial
    c) Mida: 10
4.- Copia i enganxa l'enunciat de la pràctica en el document que has creat. Formata el tipus de lletra perquè sigui igual que la resta del document.
5.- Fes una captura de la pantalla i desa la imatge a l'escriptori dins d'un fitxer de nom desktop.png.  Insereix el fitxer desktop.png com a resposta a la pregunta 5.
6
.- Desa el fitxer d'OpenOffice Writer dins de la teva carpeta personal amb el nom m10uf1pr1.odt. Tanca l'OpenOffice Writer.
7.- Obre la teva carpeta personal i comprova el llistat de tots els fitxers i carpetes que hi ha a dins. Comprova que també tens el fitxer
m10uf1pr1.odt.
8.- Mostra el llistat de
tots els fitxers i carpetes que hi ha dins de la teva carpeta personal en forma d'icones i una altra vegada en forma de llista.
9.- Còpia desktop.png dins de la teva carpeta personal.
10.-
Esborra desktop.png de l'escriptori.
11.- Crea dins de la teva carpeta personal una nova carpeta anomenada Pr1.
12.- Accedeix a Pr1. Crea a dins dues carpetes noves de nom Pr1.0 i Pr1.1.
13.- Copia
m10uf1pr1.odt dins de Pr1.0.
14.- Des de
Pr1.0 reanomena m10uf1pr1.odt i fes que ara tingui el nom m10uf1ver1.odt.
15.- Mou m10uf1ver1.odt a la carpeta Pr1.1.
16.- Reanomena la carpeta Pr1.1 i fes que es digui PrV1.
17.- Esborra la carpeta Pr1.0.
18.- Exporta
m10uf1ver1.odt al format PDF.
19.- Desa
m10uf1ver1.odt en format DOCX i HTML.
20.- Esborra el fitxer
m10uf1ver1.html.
21.- Obre el programa gedit (Aplicacions --> Accessoris --> Editor de text gedit). Copia i enganxa el següent programa dins de gedit:
#include <stdio.h>
main()
{
    printf("Hello World!!!!\n")
    return 0;
}

22.- Desa el programa amb el nom hello.c dins d'una carpeta de nom m10uf1 que crearàs amb el mateix gedit. La carpeta m10uf1 ha d'estar dins de la teva carpeta personal.
23.- Obre el terminal. Troba a quina carpeta s'obre el terminal.
24.- Fes un llistat de tots el fitxers i carpetes que hi ha a la teva carpeta personal des del terminal.
25.- Des del terminal, entra a la carpeta (o directori)
m10uf1 que has creat a l'apartat 22.
26.- Fes un llistat de tots el fitxers i carpetes que hi ha a m10uf1 des del terminal.
27.- Compila hello.c amb l'ordre 
gcc hello.c -o hello des del teu terminal.
28.- Comprova que hi ha un error de compilació. Troba a quina línia es troba l'error de compilació.
29.- Des de gedit modifica hello.c per solucionar el problema de compilació i després ho salves.
30.- Compila novament hello.c. Comprova que ara no hi ha cap error de compilació.
31.- Des del terminal comprova que s'ha creat l'executable hello.
32.-
Des del terminal executa el programa hello des del terminal i comprova que funciona correctament.

3- INSTAL·LACIÓ I DESINSTAL·LAC
IÓ DE PROGRAMES4- AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA
1.- Arrancada de l'ordinador des de la memòria USB
2.- Selecció de l'entorn gràfic GNOME i accés al sistema com usuari electronics.cat.
3.- Accés a Internet

4.- Instal·lacio i execució del programa gFTP.
5- Desinstal·lació del programa gFTP.
6.- Compilació i execució del programa hello.c.