AVANTATGES DE LES FUNCIONS

a) Podem dividir un programa en parts petites, una mena de petits mòduls.

b) Un mòdul pot ser reutilitzat dins del programa sempre que es necessiti.

c) La programació modular fa els programes més fàcils de llegir i mantenir

d) La programació modular fa més fàcil el treball en equip

e) Un mòdul pot ser reutilitzat dins d'un altre programa sempre que es necessiti.

f) La longitud del programa binari (o executable)  pot ser reduït significativament. Treballant amb micros pot ser molt important i crucial.

g) Facilita l'estil de programació modular top-down. Aquest estil es basa en primer solucionar en general el problema definint funcions i la seva feina, i després les feines de més detall es solucionen dins de la funció.

h) Més fàcil trobar errors perquè estaran més limitades dins de funcions en comptes de trobar-se dins d'un programa molt gran.