PROPOSTES D'EXERCICIS

1- Fes un programa amb Snap! per fer el cālcul de 2 resistčncies en paralˇlel.
2- Fes un programa en C per fer el cālcul de la mitjana de 3 valors.
3- Finalitza el programa exemple_funcions01.c de la sessiķ 8.
4- Fes un programa que faci de calculadora de la manera que es pot veure a aquest video. El nom de l'exercici ha de ser ex.c i s'ha d'enviar com a molt tard el diumenge dia 4-12-16 a les 23h a l'adreįa cf@collados.org.  L'assumpte del correu ha der ser ari1_cognom_nom_ex.c. Heu de canviar cognom pel vostre cognom real i nom pel vostre nom real. Dins del fitxer, als comentaris inicial també heu d'escriure el vostre nom i cognom. Exercicis sense aquests 2 identificacions no seran corregits.
5- Fes els exercicis que trobarās dins d'aquest del document m10_exerC.pdf.