1.- Programa for01.c -->  Exemple del bucle for fent un compte enrere. Treballant des d'un valor inicial fins a 0.

2.- Programa for02.c -->  Exemple del bucle for fent un compte enrere. Treballant des d'un valor inicial fins a un valor final diferent de 0.

3.- Programa for03.c -->  Exemple del bucle for fent un compte endavant. Treballant des d'un valor inicial diferent de 0 fins a un valor final.

4.- Programa for04.c -->  Exemple del bucle for fent un compte endavant.
    a) Treballant des d'un valor inicial diferent de 0 fins a un valor final.
    b) L'increment és  diferent de 1.

5.- Programa for05.c -->  Exemple del bucle for fent un compte endavant.
    a) Treballant des d'un valor inicial diferent de 0 fins a un valor final.
    b) L'increment és  diferent de 1.
    c) L'increment s'escriu d'una manera més eficient --> i+=incr

6.- Programa while00.c -->  Primer exemple del bucle while. Compte endavant.
NOTA: El bucle while primer compara i després executa.


7.- Programa while01.c -->  Exemple del bucle while. Compte enrere.


8.- Programa while02.c -->  Exemple del bucle while fent un compte enrere.
    a) Fa un compte enrere.
    b) Utilitza la funció sleep per esperar  1 segon abans de continuar.

Conceptes importants:
    a)
Més sobre l'estructura de control iterativa (o de repetició, o simplement bucle) for.

    b) E
structura de control del bucle while.
    c) Estructura de control del bucle while. Treballant amb l'arxiu de capçalera unistd.h i la funció sleep per fer esperar el programa durant un periòde de temps.