1.- Programa scanfmult00.c
Dins d'aquest programa:
     a)
Assignació de dues o més dades entrades per teclat a dues o més variables utilitzant només un scanf
     b) Les dades s'han d'introduir separades per espais en blanc

2.- Programa scanfmult01.c
Dins d'aquest programa:
     a)
Assignació de dues o més dades entrades per teclat a dues o més variables utilitzant només un scanf
     b) Les dades poden ser de tipus diferents (char, float, int,....)


3.- Programa string00.c
Dins d'aquest programa:
     a) Definim una variable de tipus string o cadena de caràcters per primera vegada

     b) Introduïm dades per teclat dins d'una variable de tipus string.
     c) Mostrem dades d'una variable de tipus string per pantalla.


3.- Programa string01.c
Dins d'aquest programa:
     a) Definim una variable de tipus string o cadena de caràcters per primera vegada

     b) Introduïm dades per teclat dins d'una variable de tipus string.
     c) Visualitzem un caràcter del string a partir de la seva posició.


3.- Programa string02.c
Dins d'aquest programa:
     a) Definim una variable de tipus string o cadena de caràcters per primera vegada

     b) Introduïm dades per teclat dins d'una variable de tipus string.
    
c) Modifiquem un caràcter del string a partir de la seva posició.
  
Conceptes importants:
    a)
Assignació de dues o més dades entrades per teclat a dues o més variables utilitzant només un scanf.
    b) Treballant amb tipus diferents dins d'un scanf multiple.
    c) Definint strings
   
d) Introduint dades per teclat dins d'un string.
    e)
Mostrant dades d'un string per pantalla.
   
c) Visualitzant un caràcter del string a partir de la seva posició.
    c) Modificant un caràcter del string a partir de la seva posició.