1.- Programa exemple_funcions01_completa.c
Dins d'aquest programa:
     a) Solució del programa incomplet de la darrera sessió
     b) El programa defineix les funcions hipotenusa i angle.
     c) Passem des del main a  les dues funcions (
hipotenusa i angle) el valor de 2 variables (fCat1 i fCat2).
     d) Funciona però tenim um problema: No podem utilitzar els resultats fora de la funció


2.- Programa exemple_funcions02.c
 Aquest programa:
    a) Millora l'anterior programa perquè podem utilitzar els resultats fora de la funció. 
    b) Utilitzem el return per retornar el valor de fHip i fAng.
    c) Les 2 funcions retornen floats de manera que hem d'escriure float davant el nom de funció
.

3.- Programa exemple_funcions03
Dins d'aquest programa:
     a) Ens estalviem variables innecessàries dins de les funcions
hipotenusa i angle.
     b) Dins del return de cada funció podem posar directament la fórmula en comptes de la variable.


4.- Programa exemple_funcions04.c
 Aquest programa:
    a) Estalviem variables i instruccions dins del main
    b) Utilitzem directament hipotenusa(fCat1,fCat2) i angle(fCat1,fCat2) dins del printf.
  

Conceptes importants:
    a)
Creant funcions
    b) Passant valors a les funcions des del main (o sigui enviant dades des de fora de la funció cap a dins de la funció)
    c) Retornant amb return resultats des de la funció cap el main   (o sigui enviant dades des de dins de la funció cap afora de la funció)
    d) Definint la funció amb el tipus adequat en funció de la variable retornada
    e) Estalviant variables i instruccions
    f) Utilitzant funcions senceres dins del printf