1- Model d'una funció:
2.- Programa exemple_funcions00.c
Dins d'aquest programa:
     a) Definim per primera vegada una funció creada per nosaltres mateixos i després utilitzem  la funció definida
     b) La funció és mostra_variables.


3.- Programa exemple_funcions01.c
 Aquest programa:
    a) Estŕ incomplet. 
    b) S'han de completar les funcions hipotenusa i angle
    c) S'ha de compilar i comprovar que el programa funciona correctament 


Conceptes importants:
    a)
Funcions
    b) Avantatges de les funcions