snap!_rp --> Càlcul del valor de connectar dues resistències en paral·lel


rp01.c --> Versió 0.1 del càlcul del valor de connectar dues resistències en paral·lel realitzat en llenguatge C.
Important:
    a) Comentaris (per una línia i per 2 o més línies)
    b) include
    c) stdio.h
    d) Indicació d'inici i final del programa principal
    e) Declaració de variables float
    f) printf
    g) scanf
    h) Punts i comes. Claudators.
    i) return 0