1r AUTOMATITZACIĶ I ROBŌTICA INDUSTRIAL


MŌDUL 10: INFORMĀTICA INDUSTRIAL

DOCUMENTACIĶ LLENGUATGE C BĀSIC
Cālcul de la lletra del NIF
Els digits de control
Taules de tipus de variables bāsiques
Taula ASCII
Avantatges de les funcions
Notaciķ Hungaresa

DOCUMENTACIĶ ARDUINO I ROBOT
Blog d'en Jordi Binefa (Entrada del 20-9-2106 amb documentaciķ sobre el robot)
Placa S4A. Sensors. Actuadors
Referčnciadel llenguatge C per arduino
ArduinoIDE
Exemples de programes en C encastats dins de l'Arduino IDE
Ardublock: Llenguatge de programaciķ grāfic utilitzant blocs per Arduino
Sortida analōgica. Pont H
Sensor d'ultrasons
Sensor d'infraroigs
Muntantel robot
Proposta de connexionat de Robot

DOCUMENTACIĶ PYTHON
Taller de python
Exemples del taller de python
Learning with Python
Python - tutorial

SNAP! I LLENGUATGE C BĀSIC
Sessiķ 1 (28-9-2016): Treballant amb Snap! --> Variables, bucles, mostrar missatges per pantalla, assignar dades introduīdes per teclat a variables, mostrar dades de variables per pantalla, comparacions,temporizadors i execuciķ de programes
Sessiķ 2 (03-10-2016): Treballant Snap! --> Cadenes de carācters, if..else.., operadors lōgic, bucles.
Sessiķ 3 (05-10-2016): Bucles aniuats amb Snap
Sessiķ 4 (10-10-2016): Cālcul de 2 R en paralˇlel amb Snap!. Primer programana en C: Comentaris, include, main, variables float, printf i scanf amb floats, punts i coma, claudators i return 0.
Sessiķ 5 (17-10-2016): Māquina virtual, variables integer, diferčncies entre integer i float, printf i scanf amb integers 
Sessiķ 6 (19-10-2016): Treballant amb #define per definir constants. Treballant amb funcions matemātiques. 
Sessiķ 7 (24-10-2016): Treballant amb la presentaciķ dels formats carācter, enter, octal i hexadecimal. Soluciķ del problema de scanf i un <Enter> anterior.
Sessiķ 8 (26-10-2016): Definiciķ i utilitzaciķ de funcions.
Sessiķ 9 (02-11-2016): Exemples de treball amb funcions
Sessiķ 10 (7-11-2016): scanf multiple i introducciķ a strings
Sessiķ 11 (9-11-2016): Inicialitzaciķ de strings, strings amb espais en blanc, strcpy i string.h
Sessions 12 (14-11-16) i 13 (16-11-16): Estructures de control if, if..else, if..else if..else. Operadors lōgics &&, ||!
Sessiķ 14 (21-11-2016): Més sobre if. Estructura switch. Primer exemple d'estructura for
Sessiķ 15 (23-11-2016): Més exemples de treball am l'estrucuctura for. Primers exemples amb l'estructura while
Sessiķ 16 (28-11-2016): Treballant amb  les estrucuctures while i do..while. Concepte de MENTIDA/NO i VERITAT/Sí
Sessiķ 17 (30-11-2016): Soluciķ a la proposta d'exercici 4

PYTHON
Sessiķ 1 (8-5-2017): Model de fitxer python per Linux. Funciķ print. Format de nombres enters, reals i complexes. Funciķ input
Sessiķ 2 (15-5-2017): Operadors matemātics, carācters, cadenes i listes-I
Sessiķ 3 (17-5-2017): Mostrant llistes senceres, trobant la dimensiķ d'una llista,modificant una llista,treballant amb l'índex d'una llista
Sessiķ 4 (22-5-2017): Diccionaris, if, if..else, and/or/not, while, for amb range
Sessiķ 5 (24-5-2017): for amb llistes/diccionaris. Funcions

ARDUINO

1-Control de motors amb un pont en H
2-Treballant amb el sensor d'ultrasons
3-Treballant amb el sensor d'infraroig

TREBALLS I PRĀCTIQUES
Prāctica 1: Instalˇlaciķ de Debian Linux i programari
Prāctica 2: Xarxes. Configuraciķ IP.
Prāctica 3: Servei Web. HTML
Propostes d'exercicis de C
Solucions del 17 exercicis proposats al document m10_exerC.pdf
Reptes de robots
Propostes d'exercicis de python
Solucions dels 9 exercicis proposats al document m10_python.pdf

EXĀMENS